Пропонуємо якісну освіту та високий попит на ринку праці регіону			Правильно обрана професія - запорука вашого майбутнього				ПТУ-2 - впевнений крок до професійного рост

Статут


Ліцензовані професії


Ліцензія на надання освітніх послуг


Свідоцтво про атестацію


Структура та органи управління закладу освіти


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Відомості про кількісні та якісні показники матеріально--технічного забезпечення


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності


План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти


Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфідеційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти


Річний звіт про діяльність Професійно-технічного училища №2 м. Дніпро


Кошторис на 2018 рік


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік


Баланс на 1 січня 2018, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності (держбюджет)


Баланс на 1 січня 2018, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності (міський бюджет)


Протокол №16 вибір підручників на новий 2018-2019 н.р


Протокол про вибір підручників загальноосвітніх предметів для 11 класу


Правила прийому

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти   

ПОРЯДОК реагування на доведенні випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська обласна рада

Головне управління освіти і науки

Портал ПТО

ОНМЦ ПТО

Національна академія педагогічних наук України

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

ВАТ Інтерпайп НТЗ

Евраз (завод ім. Петровського)