Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Електронна бібліотека

Електронна бібліотека - це набір електронних ресурсів і супутніх технічних можливостей для створення, пошуку і використання інформації. У цьому сенсі вони є продовженням і розширенням систем зберігання та вилучення інформації, що мають справу з цифровими даними будь-якого типу (текст, зображення, звуки; статистичні або база даних, яка містить інформаційні об’єкти в різних форматах, що надає безпосередній доступ спільноті користувачів. Сучасні інформаційні технології дозволили приступити до широкомасштабного перекладу накопиченої інформації в електронну форму і створенню принципово нових видів інформаційних ресурсів, до яких відносяться електронні бібліотеки. Організація доступу до джерел інформації в електронній формі стала однією з найважливіших завдань інформаційного обслуговування науки та освіти. Наявність електронної бібліотеки у навчальному закладі є на сьогоднішній день є необхідною вимогою успішного навчання слухачів.

Основні цілі, які стоять перед електронною бібліотекою:

• зробити інформацію більш доступною;

• сприяти збереженню наукової та культурної спадщини;

• підвищити ефективність роботи і навчання.

Відповідно, до електронної бібліотеки пред’являються певні вимоги.

• Основна вимога до відбору інформації - комплектування інформаційного фонду, - системність, що означає

• наявність тематичного профілю;

• взаємопов’язаність фонду;

• визначеність виду відібраних документів;

• відповідність науковому, технічному, культурному і соціальному рівню суспільства (галузі, тематичного спрямування тощо).

Мета інформаційного фонду - забезпечити користувача всією необхідною інформацією зазначеного профілю і мінімізувати його потреби в інших джерелах. Пропонуємо викладацькому складу та слухачам електронний ресурс, який буде сприяти розвитку знань та науки.

Підручники для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

Бібліотечний простір в Інтернет

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image