Професiйно-технiчне училище №2 м.Днiпро


готує кваліфікованих робітників за професіями
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей за професіями.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №2 м.ДНІПРО

оголошує прийом учнів на навчання за професіями:

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 3 РОКИ 

з отриманням повної загальної середньої освіти
 • Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням
 • Електрогазозварник. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
 • Контролер у виробництві чорних металів

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 1 РІК

з отриманням диплома кваліфікованого робітника 
 • Токар
 • Електрогазозварник
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Слюсар з ремонту колісникх транспортних засобів
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
Image

8211 Верстатник широкого профілю.

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю - одна з найпоширеніших професій, пов'язаних з обробкою металу.

Верстатник широкого профілю працює на токарному, фрезерному, шліфувальному, свердлильному верстатах, обробляє за допомогою ріжучого інструменту циліндричні, конічні, прямолінійні і фасонні вироби, розсвердлює і розточує отвори, нарізає різьбу, надаючи майбутній деталі задану форму і розміри. При цьому верстатник широкого профілю здійснює необхідні розрахунки, задає верстату найбільш раціональні та ефективні режими різання.

Для виконання складних операцій верстатнику широкого профілю необхідно знати будову верстатів, геометрію ріжучого інструменту і правила його заточування, бути знайомим з основними властивостями чорних і кольорових металів, а також сплавів.

Перед обробкою деталі верстатник читає креслення, вивчає технологічну карту, добирає інструменти, вибирає режим різання, здійснює робочі операції. За кресленнями деталі і технологічною картою визначає послідовність обробки деталі. Виконує контрольно-вимірювальні операції.  За допомогою вимірювальних інструментів перевіряє відповідність деталі кресленням. 

Детальніше

Детальніше

Image

7212 Електрогазозварник

Зварювання — надійний та економічний спосіб нероз'ємного з'єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Суть його - в утворенні міцних зв'язків між атомами і молекулами з'єднуваних тіл завдяки місцевому зчепленню під тиском чи особливому виду деформацій. Неможливо уявити сучасне оточуюче середовище без застосування такого міцного і доступного способу з'єднання, як зварювання. 

Зварювання металів знайшло поширення завдяки технічним та економічним перевагам у порівнянні з іншими способами з'єднання деталей, конструкцій та споруд. У важкому машинобудуванні застосовують зварювання з великими потужностями джерел нагрівання (дугові механізовані, електрошлакові, електроннопроменеві та інші), в сільському господарстві — ручне дугове і газове зварювання. В електронній промисловості, де зварні з'єднання виконуються під мікроскопом, навпаки, застосовують малі потужності і досягають великої точності (імпульсне лазерне, електронно- променеве, ультразвукове, контактно-конденсаторне та інші види зварювання).

Детальніше

Image

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Сьогодні Україна — могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних, легкових автомобілів та автобусів. 

Доля водія, пасажирів і пішоходів, цілість вантажів, обладнання самого автомобіля багато і в чому залежить від автослюсаря - спеціаліста, який готує автомашину в дорогу. Боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх у належному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації – у всьому цьому велика роль належить слюсарю з ремонту автомобілів – провідній особі в технічній службі автотранспортних підприємств. Щоб транспортний засіб працював справно, його потрібно налагодити, відрегулювати і випробувати, все це – справа слюсаря, який розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання, мащення та встановлення, укладає лінії бортової комунікації.

Наш навчальний заклад здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників на основі базової загальної середньої освіти з отриманням 4-го кваліфікаційного розряду та повної загальної середньої освіти. А також проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення.

Детальніше

Image

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах. Вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтерах постійна.

Eлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійснює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки.

Електромонтери встановлюють, обслуговують і слідкують за справністю електроустановок. Їхніми робочими завданнями є монтаж, наладка і обслуговування електроустаткування і електропроводки. Сюди відносять: увімкнення, управління, моніторинг і техобслуговування електрообладнання та установок. Електромонтери встановлюють, налагоджують і перевіряють електроустановки і електроустаткування, електропроводку (сукупність дротів і кабелів) та інше електрообладнання. Вони вибирають матеріали, що встановлюють і методи установки, виявляють і усувають несправності і пошкодження, проводять роботи, спрямовані на обслуговування і утримання в електроустаткування. 

Детальніше

Image

8211 Токар

Професія токаря - одна з найбільш розповсюджених професій металообробки, яка використовується в ме­ханічних, інструментальних і ремонтно-механічних цехах підприємств маши­нобудування, суднобудування, авіабу­дування, приладобудування; в ремонт­них цехах сільського господарства, транспорту, зв'язку, на будівництві.

Робота токаря розпочинається з читання креслення чи технологічної карти. Токар уявляє собі деталь в об'ємі, проводить розрахунки, підбирає осна­щення та інструмент, використовуючи спеціальні довідники і таблиці. 

Важливим моментом роботи тока­ря є вибір режиму різання. Виходячи з вимог до деталі і властивостей мета­лу, він встановлює глибину різання, швидкість подачі різця, інструменту і обертання заготівки. Правильно виз­начити режим різання, настроїти на нього верстат може тільки кваліфіко­ваний токар, який добре знає облад­нання, металознавство, геометрію, ма­тематику, фізику, хімію.

Значну частину робочого часу тока­ря займають вимірювальні операції, завдяки яким здійснюється контроль за якістю виготовленої продукції: пере­вірка правильності розмірів і геомет­ричної форми заготівки в процесі її об­робки і готової продукції.

Токар - одна з найбільш широко розповсюджених професій. Спеціалісти токарної справи працюють у всіх галузях народного господарства. Не­обхідність у цих фахівцях постійна і має тенденцію до зростання. 

Детальніше

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Випускник з професії "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення"   працює на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:

 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • обслуговуванням інформаційних систем;
 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації в інформаційних мережах;
 • орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.

Перелік ключових компетентностей:

 • здатність працювати в команді.
 • здатність самостійно приймати рішення.
 • здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
 • здатність планувати трудову діяльність.
 • здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок.
 • здатність визначати навчальні цілі та способи їх досягнення.
 • здатність оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Детальніше

Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:

Підготовчі функції:

 • підготовка персонального комп’ютера, периферійних пристроїв та офісного обладнання до роботи;
 • установка операційної системи на ПК;
 • апаратне та програмне підключення до ПК периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • діагностика персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконання операцій щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконання комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • виконання заходів, що забезпечують апаратний та програмний захист інформації.

Технологічні функції:

 • налагодження операційної системи, драйверів периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • установка пакетів прикладних та інструментальних програм згідно з профілем діяльності виробничого підрозділу та наявними правами інтелектуальної власності;
 • перенесення інформації з одного носія інформації на інший, носіїв цифрового фото та відеотехніки на ПК;
 • обробка інформації відповідно до установлених пакетів прикладних та інструментальних програм і профілю роботи виробничого підрозділу;
 • обробка інформації у текстових процесорах, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • обробка інформації у електронних таблицях, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • структурування інформації для введення в бази даних офісних пакетів, створення неіндексованих баз даних початкового рівня з пакетів офісних програм, робота в діючих базах даних, пошук інформації у базах даних згідно з вимогами користувача, формування результатів роботи у вигляді, необхідному для подальшого використання;
 • створення графічних об’єктів у середовищах растрової та векторної графіки, конвертація зображень, їх збереження у вигляді, зручному для подальшого використання;
 • розробка сценаріїв і створення електронних презентацій у середовищах програмних продуктів, що відповідають запитам клієнта, проведення altдемонстрацій з використанням комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки;
 • створення анімаційних зображень та їх супровід;
 • створення сценаріїв та здійснення обробки відеозображень, їх конвертація, форматування та збереження на відповідних носіях інформації;
 • створення інтерактивних гіпертекстових середовищ засобами офісних пакетів програмного забезпечення;
 • відправлення та отримання електронної пошти, пошук інформації за допомогою пошукових серверів;
 • розробка та створення Веб-вузла початкового рівня;
 • розробка та тестування Веб-додатків з використанням інструментальних та програмних засобів;
 • розміщення та обслуговування Веб-сайту у комп’ютерній мережі;
 • формування критеріїв пошуку інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах за запитами споживачів;
 • пошук інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах і формування результатів у вигляді, що відповідає запитам споживачів;
 • обслуговування периферійного, офісного та комунікаційного обладнання без втручання у їх апаратну складову;
 • заміна витратних матеріалів;
 • модернізація, без підбору елементів, апаратної складової інформаційно-комунікаційної системи;
 • оновлення програмних продуктів з носіїв та через комп’ютерну мережу;
 • підключення до інформаційної системи нових апаратних елементів;
 • усунення пошкоджень у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконання потреб споживачів інформаційних послуг і продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комунікаційного обладнання та програмного забезпечення та їх подальше технічне обслуговування.

Контрольні функції:

 • контроль та діагностування поломок та збоїв, якщо вони не носять системного характеру у роботі апаратних засобів і програмних продуктів;
 • контроль достовірності постійної, вхідної та вихідної інформації у ПК та комп’ютерній мережі;
 • контроль за роботою систем захисту та кодування інформації;
 • контроль за цілісністю та достовірністю проходження документів на всіх етапах роботи з ними;
 • контроль якості роботи периферійного та офісного обладнання;
 • перевірка орфографії;
 • перевірка цілісності баз даних;
 • контроль за гіперпосиланнями у інтерактивних гіпертекстових середовищах;

Організаційні функції:

 • раціональна організація робочого місця;
 • ергономіка роботи з ПК, периферійним та офісним обладнанням;
 • виконання вимог безпеки праці під час роботи персонального комп’ютера, периферійного та офісного обладнання;
 • виконання вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • ведення електронного документообігу у межах службових обов’язків;
 • організація роботи з діловими партнерами та споживачами послуг та інформаційних продуктів. 

Гарантуємо:

 • Високий рівень підготовки за обраною професією;
 • Можливість бути конкурентоздатним фахівцем комп'ютерної справи.