Професiйно-технiчне училище №2


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Професiйно-технiчне училище №2


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Професiйно-технiчне училище №2


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Професiйно-технiчне училище №2


готує кваліфікованих робітників
на базі 9-ти та 11-ти класів
для машинобудівної та металургійної галузей

Image
Image

Сучасному фахівцю – сучасну освіту!

Комунальний заклад «ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2» є державним закладом системи професійної (професійно-технічної) освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, що здійснює підготовку висококваліфікованих робітників для машинобудівної та металургійної галузей за 17 ліцензованими професіями.

Сьогодні контингент здобувачів освіти, які навчаються за рахунок коштів державного та регіонального бюджетів, складає понад 300 осіб. Гарантом якісної підготовки майбутніх робітників є цілеспрямована робота всього педагогічного колективу училища, а це 20 висококваліфікованих викладачів, 25 майстрів виробничого навчання, які з радістю діляться зі здобувачами освіти своїми знаннями та досвідом.

Колектив училища знаходиться в постійному професійному пошуку, вивчає попит роботодавців, новітні технології праці для того, щоб забезпечити саме для них необхідний рівень підготовки. Здобувачі освіти постійно беруть участь у регіональних конкурсах професійної майстерності, де показують високі результати.

Зараз училище – це сучасний навчальний заклад, в якому функціонує 26 навчальних кабінетів загальноосвітнього та загальнопрофесійного циклу, 3 комп’ютерних класи, 2 лабораторій, 11 навчально-виробничих майстерень, які відповідають вимогам державних стандартів, спортивний та тренажерний зали, бібліотечно-інформаційний центр, їдальня, гуртожиток, тимчасове укриття.

Училище має угоди про пільгове зарахування випускників у вищі навчальні заклади першого та другого рівнів акредитації.

У співпраці з службою зайнятості навчальний заклад здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації незайнятого населення з 9 спеціальностей. Училище готує фахівців з інтегрованих професій. Разом з дипломом випускник отримує розряд з кожної набутої спеціальності.

У нашому навчальному закладі створені передумови для творчої реалізації здібностей кожного здобувача освіти. Проводяться виховні години, тематичні вечори та конкурси, працюють гурток художньої самодіяльності, спортивні секції. Ми пишаємося спортивною командою училища «Гарт», яка постійно займає призові місця в спартакіадах різного рівня та змаганнях з різних видів спорту.

Майбутнє нашої держави – досвідчена, професійно підготовлена, фізично та морально розвинута особистість. Формування такої особистості – мета педагогічного колективу нашого училища.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image